Làm tình trong men rượu

  • Làm tình trong men rượu

    Làm tình trong men rượu

    Nằm xuống tôi thiếp đi, chỉ đến khi những cái đập nhè nhẹ của chị chạm vào tôi mới tỉnh, mở mắt ra thấy chị ngồi cạnh tôi, mắt chị ngân ngấn nước chị nói:– Anh…anh mệt lắm à. 9h […]