Đánh nhau vì gái

  • Đánh nhau vì gái

    Đánh nhau vì gái

    Tỉnh dậy, hơi lảo đảo vì ngái ngủ, tôi cầm quần áo vào nhà tắm định xả nước thì chị nói:– Anh, để em cắm ấm nước nóng cho anh nhé. Lạnh lắm, tắm nước lạnh làm sao được.Tôi chẳng […]