Chơi Cô thư ký riêng

  • Chơi Cô thư ký riêng

    Chơi Cô thư ký riêng

    Sau khi du học về mình xin làm trợ lý cho cho giám đốc người mỹ. Vượt qua hơn 500 hồ sơ và chỉ đc chọn 3 người để phỏng vấn. Ngày lên phỏng vấn mình cũng biết về profile […]