Admin

  • Làm tình trong men rượu

    Làm tình trong men rượu

    Nằm xuống tôi thiếp đi, chỉ đến khi những cái đập nhè nhẹ của chị chạm vào tôi mới tỉnh, mở mắt ra thấy chị ngồi cạnh tôi, mắt chị ngân ngấn nước chị nói:– Anh…anh mệt lắm à. 9h […]

  • Bạn chịch của tôi Nhi và Quỳnh

    Bạn chịch của tôi Nhi và Quỳnh

    Nhi và Quỳnh là bạn học của tôi năm lớp 12. Nói chung thì 1 đứa nó rất dâm nó kể với tôi rằng 2 nó mất trinh khi mới lớp 7 được 1 thằng lớp 8 mà đụ mất trinh. Nhi […]